Làm thế nào để giảm thiểu thương tích và trách nhiệm pháp lý trong bán lẻ: 9 lời khuyên

Không nhà bán lẻ nào thích nghĩ về những nhân viên và khách hàng bị thương, nhưng đó là điều bạn cần xem xét và chuẩn bị. Chấn thương tại nơi làm việc khiến các chủ doanh nghiệp thiệt hại và ít nhất 1 tỷ mỗi tuần - chưa kể đến những rắc rối to lớn đi kèm với những sự cố như vậy. Nói một cách đơn giản, tai nạn và thương tích có thể đưa doanh nghiệp của bạn vào… Continue reading How to Minimize Injuries and Liabilities in Retail: 9 Tips