Cách thuê nhân viên bán lẻ cũ

Khi tuyển dụng, tất cả các doanh nghiệp đều tìm cách thực hiện một điều: mang về những người tốt nhất cho công việc. Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm, vì thị trường nghề nghiệp có thể là một môi trường phức tạp và cạnh tranh. Chưa kể, nền kinh tế toàn cầu bị rung chuyển bởi các sự kiện của năm 2020, nên ngành bán lẻ và các ngành khác đã thay đổi… Continue reading How to Hire Former Retail Employees

Làm thế nào để thuê để có sự đa dạng trong bán lẻ

Sự đa dạng nên được đặt lên hàng đầu trong các cuộc trò chuyện xung quanh việc tuyển dụng - và không chỉ vì nó đúng đắn về mặt chính trị hoặc kịp thời để nói về nó. Thực tế của vấn đề là có sự thiếu đa dạng ở nhiều nơi làm việc. Nhà tuyển dụng phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng các ứng viên, bất kể chủng tộc hay giới tính của họ, đều có được… Continue reading How to Hire for Diversity in Retail