Khởi động lại cửa hàng với Tuân thủ IA

8 bước để mở lại cửa hàng thành công

Các nhà bán lẻ trên thế giới đang chuẩn bị mở lại các cửa hàng. Cho dù bạn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đơn hàng lưu trú tại nhà của bạn đã hết hạn, đây là 8 bước cần thực hiện để mở lại cửa hàng thành công. 1. Đánh giá cửa hàng thực Đảm bảo rằng cửa hàng của bạn hoạt động tốt và an toàn để mở cửa trở lại. Nếu họ đã bị đóng cửa vì một số… Continue reading 8 Steps to Reopen Stores Successfully

COVID-19: Hướng dẫn Tài nguyên Mở lại Cửa hàng

Chúng tôi biết bạn còn nhiều việc phải làm để mở lại cửa hàng và khởi động lại hoạt động của mình. Chúng tôi cũng biết bạn không có nhiều thời gian. Trong khi bạn có thể vui mừng mở lại, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả các bước bạn cần thực hiện để làm như vậy một cách an toàn. Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp lại Cửa hàng này… Continue reading COVID-19: Store Reopening Resource Guide