Cách thiết lập các biện pháp an ninh cho cửa hàng bán lẻ

Trong bán lẻ, ngay cả những sơ suất nhỏ nhất về an toàn và an ninh cũng có thể gây ra thảm họa. Trộm cắp, gian lận và vi phạm dữ liệu có thể đặt một vết lõm đáng kể vào lợi nhuận… và danh tiếng của bạn. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải thiết lập các biện pháp an ninh cửa hàng trên khắp các địa điểm của bạn. Dữ liệu ngành cho thấy các vấn đề bảo mật trong bán lẻ không chậm lại. Các … Continue reading How to Establish Security Measures for Retail Stores

5 bước để triển khai chương trình thu thập dữ liệu bán lẻ

Thu thập dữ liệu bán lẻ bao gồm thu thập, lưu trữ và báo cáo dữ liệu về trạng thái và hoạt động của các cửa hàng bán lẻ tại một thời điểm nhất định và theo thời gian. Bài đăng này trình bày một số nguyên tắc và phương pháp hay nhất để thiết lập một chương trình thành công, đặc biệt là trong bối cảnh bán lẻ nhiều đơn vị. Bước 1: Xác định phạm vi của… Continue reading 5 Steps to Implementing a Retail Data Collection Program

10 lý do tại sao các nhà bán lẻ cần phần mềm kiểm tra cửa hàng

Chúng tôi không thể nghĩ ra một lý do tại sao các nhà bán lẻ, đặc biệt là các nhà bán lẻ dựa trên nhượng quyền, sử dụng (hoặc nên sử dụng) phần mềm kiểm tra cửa hàng, chúng tôi nghĩ đến mười. 1. Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng và nhân viên của bạn Khi phục vụ khách hàng, việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định không chỉ đơn giản là việc xây dựng trải nghiệm khách hàng tích cực; sức khỏe của khách hàng và nhân viên của bạn… Continue reading 10 Reasons Why Retailers Need Store Audit Software