Danh sách kiểm tra cho các cửa hàng tiết kiệm

Cho dù bạn là cửa hàng tiết kiệm, cửa hàng ký gửi hay cửa hàng bán lẻ đồ cũ, bạn có nhiều nhiệm vụ ở một số phòng ban. Từ việc nhận và phê duyệt các khoản đóng góp, phân loại, định giá và cuối cùng là bán các mặt hàng, sử dụng Danh sách kiểm tra cho Cửa hàng tiết kiệm sẽ cải thiện hiệu suất hoạt động của bạn ... và lợi nhuận cuối cùng của bạn. Sử dụng Danh sách kiểm tra mẫu này cho Cửa hàng đồ cũ… Continue reading Checklist for Thrift Stores