Cách thực hiện giao tiếp hai chiều giữa cửa hàng và trụ sở chính

Nếu bạn có cửa hàng bán lẻ, hoặc đại lý nhượng quyền, bạn cần gửi và nhận thông tin từ cửa hàng. Làm thế nào để làm điều này một cách hiệu quả là ít rõ ràng hơn. Hãy cùng tìm hiểu nhé. Từ trụ sở chính đến các cửa hàng Nhu cầu Trụ sở chính cần truyền đạt thông tin đến tất cả/một số cửa hàng, ở tất cả/một số khu vực. Thông tin này di chuyển "đi xuống" và có thể được sử dụng để… Continue reading How to Implement Two-Way Communication Between Stores and Head-Office