Ghi bàn cho đội thực sự làm cho nó tốt hơn!

Bạn là một nhà lãnh đạo cho một công ty bán lẻ đầy thách thức và năm mới đang đến với bạn. Khi xem lại kết quả hoạt động năm ngoái, bạn nhận thấy những lĩnh vực mà nhóm của bạn có thể đã phân phối nhiều hơn. Từ tỷ suất lợi nhuận đến lượt hàng tồn kho, bạn cần năm nay tốt hơn. Tuy nhiên, bạn có thể phải gửi bao nhiêu cuộc họp giống nhau… Continue reading Scoring the team really makes it better!

Sandwich tuyệt vời. Phòng tắm Lousy.

Tôi rất băn khoăn về một số thương hiệu QSR yêu thích của mình. Nó không phải là menu. Nó không phải là dịch vụ. Đó không phải là chỗ ngồi, chỗ đậu xe hay chỗ lái xe. Các nhà hàng phục vụ nhanh rõ ràng đã đổ tiền, hệ thống và quy trình vào các lĩnh vực chính và điều đó cho thấy. Nhưng khi thiên nhiên gọi, hoặc khi tôi muốn… Continue reading Great Sandwich. Lousy Washrooms.