Ghi bàn cho đội thực sự làm cho nó tốt hơn!

Bạn là một nhà lãnh đạo cho một công ty bán lẻ đầy thách thức và năm mới đang đến với bạn. Khi xem lại kết quả hoạt động năm ngoái, bạn nhận thấy những lĩnh vực mà nhóm của bạn có thể đã phân phối nhiều hơn. Từ tỷ suất lợi nhuận đến lượt hàng tồn kho, bạn cần năm nay tốt hơn. Tuy nhiên, bạn có thể phải gửi bao nhiêu cuộc họp giống nhau… Continue reading Scoring the team really makes it better!

Sandwich tuyệt vời. Phòng tắm Lousy.

Chúng tôi có quyết định lựa chọn một số thương hiệu QSR yêu thích của mình. Đó không phải là thực đơn. Đó không phải là dịch vụ. Đó không phải là chỗ ngồi, bãi đậu xe hay việc lái xe qua. Các nhà hàng phục vụ nhanh rõ ràng đã chi tiền, triển khai hệ thống và triển khai các quy trình trong những lĩnh vực quan trọng này và điều đó cho thấy. Nhưng khi thiên nhiên kêu gọi, hoặc… Continue reading Great Sandwich. Lousy Washrooms.