4 Chiến lược Quản lý Thay đổi Trong Bán lẻ

Không có gì tồn tại lâu dài ngoài sự thay đổi - Eraclitus Thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong môi trường bán lẻ và khách sạn có nhịp độ phát triển nhanh chóng. Nó giúp thương hiệu luôn phù hợp, hiệu quả và cạnh tranh trong mắt khách hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi có thể khó khăn. Không phải ai cũng thích nó! Thay đổi có nghĩa là bước vào cái chưa biết. Nó không nhất thiết phải là… Continue reading 4 Strategies For Change Management In Retail