Cách tương tác với khách hàng của bạn

Các nhà bán lẻ đang áp dụng các quy trình để giúp họ đạt được mục tiêu bán hàng và kết nối với thị trường và đối tượng của họ. Khi chúng ta nhìn về phía trước, không có gì nổi bật hơn sự tham gia, tương tác và chăm sóc của khách hàng như một cách để thúc đẩy doanh số bán hàng. Tại sao? Bởi vì một khách hàng đã tham gia đại diện cho doanh thu cao hơn 23% so với mức trung bình. Các công ty cải thiện khách hàng… Continue reading How to Engage with Your Customers

5 thực tế thúc đẩy quyết định mua của khách hàng

Cho dù mua sắm trực tuyến, dạo qua các cửa hàng hay duyệt qua các phương tiện truyền thông xã hội, công bằng mà nói rằng con đường mua hàng không giống như trước đây. Vậy điều gì định hình quyết định mua hàng của khách hàng? Và quan trọng hơn, làm thế nào người bán có thể hiểu rõ hơn về con đường mua hàng của khách hàng để họ có thể tăng doanh số bán hàng tại cửa hàng? Quy trình Quyết định Mua… Continue reading 5 Realities Driving Customer Buying Decisions