Infographic 6 thách thức chính của ngành bán lẻ

Bạn đã nghe nói về ngày tận thế bán lẻ chưa? Tuy nhiên, các nhà bán lẻ phải đối mặt với những thách thức lớn trong môi trường ngày nay. Dưới đây là 6 thách thức chính mà các nhà bán lẻ trên toàn thế giới phải đối mặt. Thử thách #1: Buôn bán Sự tuân thủ về buôn bán vẫn còn thấp một cách đáng kinh ngạc. Các nghiên cứu cho thấy 60% màn hình quảng cáo không được thực hiện đúng cách. 60 phần trăm! Màn hình bán lẻ được thực hiện đúng cách sẽ đăng ký nhiều như… Continue reading 6 Key Retail Challenges Infographic