Cách biến các Công ty bán lẻ kém hiệu quả thành Người chơi A

Nhân viên tuyến đầu của bạn đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp bán lẻ của bạn. Các cộng tác viên bán hàng thường là điểm tiếp xúc trực tiếp đầu tiên mà người mua hàng có với thương hiệu của bạn khi họ bước vào cửa hàng của bạn. Chúng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của khách hàng, hình thành nhận thức của họ và cuối cùng tác động đến quyết định mua hàng của người mua sắm. Vì lý do này, bạn cần… Continue reading How to Turn Underperforming Retail Associates into A-Players

3 cách hỗ trợ người quản lý cửa hàng bán lẻ

Người quản lý cửa hàng là trụ cột trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của bạn. Người quản lý cửa hàng phù hợp có thể tạo nên thành công vang dội cho cửa hàng, trong khi người quản lý sai lầm có thể phá hủy một thương hiệu. Đây là lý do tại sao trụ sở chính phải thiết lập một nền văn hóa và hệ thống để hỗ trợ các nhà quản lý cửa hàng và giúp họ đạt được thành công. Hãy nhớ, lưu trữ… Continue reading 3 Ways to Support Retail Store Managers