Trao quyền cho nhân viên của bạn để thực hiện các chiến dịch tại cửa hàng thành công

Thực hiện cửa hàng bán lẻ là một phần quan trọng của bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch bán lẻ nào. Tầm nhìn thương hiệu của bạn có thể đúng và bạn thậm chí có thể có những kế hoạch tuyệt vời để thu hút người mua sắm tại cửa hàng, nhưng nếu chúng không được thực hiện theo cách bạn dự định, thì tầm nhìn và kế hoạch của bạn sẽ không mang lại kết quả. Và trong khi các công cụ như hình chữ nhật,… Continue reading Empower Your Staff to Execute Winning In-Store Campaigns