Hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ nghỉ với INFOGRAPHIC

Mùa lễ chiếm 20% trong tổng doanh thu hàng năm của ngành bán lẻ và nó chiếm tới 30% trong tổng doanh thu của một số nhà bán lẻ riêng lẻ. Ban chuẩn bị chưa? Đồ họa thông tin kèm theo, Hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ nghỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ, nhằm phục vụ như một danh sách kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ khi đề cập đến hai trong số những điều quan trọng nhất… Continue reading Holiday Prep Guide with INFOGRAPHIC

10 KPI hàng đầu mà các nhà bán lẻ SMB nên theo dõi - Và cách đo lường chúng

Khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ, không có những quyết định nhỏ. Bạn phải tìm hiểu chi tiết bán lẻ và phân tích cung cấp dữ liệu đằng sau mọi giao dịch và tương tác xảy ra trong cửa hàng của bạn. Đó là nơi các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) xuất hiện - các giá trị số cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có đạt được mục tiêu hay không. Họ … Continue reading Top 10 KPIs That SMB Retailers Should Track — And How To Measure Them

4 cách SMB cạnh tranh với các nhà bán lẻ lớn mở cửa hàng nhỏ hơn

Các cửa hàng nhỏ có phải là điều lớn tiếp theo trong lĩnh vực bán lẻ không? Nó sẽ xuất hiện như vậy. Trong vài năm qua, các nhà bán lẻ tên tuổi đã chuyển sang các cửa hàng có quy mô nhỏ hơn. Target, đối với một số cửa hàng nhỏ, đã có một số cửa hàng nhỏ ở các khu vực thành thị khác nhau. Họ có kế hoạch mở thêm 30 cửa hàng vào cuối năm nay. … Continue reading 4 Ways SMBs Compete with Big Retailers Opening Smaller Stores