4 cách SMB cạnh tranh với các nhà bán lẻ lớn mở cửa hàng nhỏ hơn

Các cửa hàng nhỏ có phải là điều lớn tiếp theo trong lĩnh vực bán lẻ không? Nó sẽ xuất hiện như vậy. Trong vài năm qua, các nhà bán lẻ tên tuổi đã chuyển sang các cửa hàng có quy mô nhỏ hơn. Target, đối với một số cửa hàng nhỏ, đã có một số cửa hàng nhỏ ở các khu vực thành thị khác nhau. Họ có kế hoạch mở thêm 30 cửa hàng vào cuối năm nay. … Continue reading 4 Ways SMBs Compete with Big Retailers Opening Smaller Stores