5 cách hỗ trợ nhân viên và khách hàng trong COVID-19

Với đại dịch coronavirus đang quét khắp thế giới, chúng tôi biết rằng bạn đang lo lắng. Chắc chắn có lý do để lo lắng (đọc: nhưng đừng hoảng sợ) và thật thông minh để thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như hỗ trợ nhân viên và khách hàng của bạn trong COVID-19. Để đạt được điều đó, một trong những điều quan trọng nhất mà bạn… Continue reading 5 Ways to Support Employees and Customers During COVID-19