5 mẹo để đối phó với quấy rối tình dục trong bán lẻ

Các chu kỳ tin tức gần đây, thật đáng buồn, bị chi phối bởi các báo cáo về quấy rối tình dục. Trong các ngành công nghiệp, phụ nữ và nam giới đang chia sẻ những câu chuyện về sự bóc lột. Theo Harvard Business Review, 98% của các tổ chức ở Hoa Kỳ có chính sách quấy rối tình dục. Tuy nhiên, tình trạng quấy rối vẫn tiếp tục tồn tại ở nơi làm việc. Điều này có nghĩa là các chính sách hiện tại đang không dừng được… Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail

Danh sách kiểm tra Quấy rối Tình dục

Sử dụng Danh sách kiểm tra quấy rối tình dục mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình phòng chống quấy rối tình dục trên các địa điểm của bạn. Xây dựng một chính sách toàn diện về quấy rối tình dục chỉ là bước đầu tiên để ngăn chặn và chấm dứt quấy rối tại nơi làm việc. Để bất kỳ chính sách quấy rối tình dục nào có hiệu quả, việc xây dựng chính sách phải được tuân theo bởi quá trình đào tạo, đánh giá và… Continue reading Sexual Harassment Checklist