3 cách hỗ trợ người quản lý cửa hàng bán lẻ

Người quản lý cửa hàng là xương sống của doanh nghiệp của bạn. Người quản lý cửa hàng phù hợp có thể làm cho một cửa hàng thành công rực rỡ, trong khi người quản lý sai có thể phá vỡ một thương hiệu. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với trụ sở chính là phải đưa ra một nền văn hóa và hệ thống để hỗ trợ các quản lý cửa hàng và giúp họ đạt được thành công. Hãy nhớ rằng, những người quản lý cửa hàng… Continue reading 3 Ways to Support Retail Store Managers