Cuộc họp nhân viên

8 cách các nhà bán lẻ có thể hợp lý hóa việc giao tiếp và thực thi tại cửa hàng

Điều hành một cửa hàng bán lẻ rất phức tạp và có thể khó biết bắt đầu từ đâu khi bạn đang hoàn thiện các quy trình của mình. Nhưng việc làm cho các hoạt động bán lẻ hoạt động hiệu quả hơn nên nằm ở đầu danh sách việc cần làm của mọi giám đốc điều hành bán lẻ và những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn đi đến thành công một cách hợp lý. 1.… Continue reading 8 Ways Retailers can Streamline Store Communication and Execution

5 chiến lược POS giúp tăng doanh số bán hàng

Là một nhà bán lẻ, bạn biết rằng hệ thống điểm bán hàng (POS) của mình không chỉ là một công cụ để xử lý giao dịch mà còn là một tài sản giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện cả lợi nhuận và hoạt động một cách nhảy vọt. Với rất nhiều tùy chọn POS khả dụng, việc người bán có thể truy cập vào nhiều hơn nữa… Continue reading 5 POS Strategies That Increase Sales