Làm thế nào để đảm bảo một trải nghiệm tuyệt vời cho khách tại các phòng tập thể dục và studio của bạn

Các phòng tập thể dục, studio và trung tâm thể hình đã dần dần lấy lại vị thế của mình. Mặc dù nhìn chung đây là một tin tuyệt vời, nhưng các phòng tập thể dục vẫn phải cắt giảm công việc của họ đối với họ. Đại dịch đã mở rộng tầm mắt của người tiêu dùng về vô số hoạt động thể dục có sẵn cho họ bên ngoài phòng tập thể dục (ví dụ: lớp học ảo, thiết bị tại nhà, v.v.), vì vậy nếu bạn sở hữu hoặc… Continue reading How to Ensure a Great Guest Experience at your Gyms and Studios