Cách xây dựng danh sách kiểm tra hoạt động bán hàng tại cửa hàng

Chúng tôi thường được hỏi những gì nên có trong danh sách kiểm tra hàng hóa của cửa hàng. Đôi khi câu hỏi này xuất phát từ một công ty hàng tiêu dùng đóng gói bắt đầu một chương trình bán hàng mới hoặc một nhà bán lẻ muốn tăng doanh số bán hàng của họ. Lần khác, nó đến từ một thương hiệu có chương trình hiện có đang tìm cách quản lý hoặc cải thiện danh sách kiểm tra hiện tại của họ… Continue reading How to Build a Store Merchandising Checklist