10 cách tạo động lực cho nhân viên bán lẻ trong kỳ nghỉ

Tất cả chúng ta đều biết mức độ ảnh hưởng của giai đoạn mua sắm trong dịp lễ đối với mọi nhà bán lẻ. Và nó chỉ ngày càng lớn hơn. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia hôm nay dự báo rằng doanh số bán lẻ dịp lễ trong tháng 11 và tháng 12 sẽ tăng từ 6% đến 8% vào năm 2021 Bạn đang bận điều phối các chương trình khuyến mãi và chiến dịch, kế hoạch bán hàng trực quan, tùy chọn vận chuyển nhanh — danh sách … Continue reading 10 Ways to Motivate Retail Staff During the Holidays

7 cách để tối đa hóa năng suất của nhân viên bán lẻ

Năng suất bán lẻ là số liệu mà mọi chủ sở hữu hoặc người quản lý cửa hàng đều muốn tối đa hóa. Xét cho cùng, các cửa hàng của bạn càng hoạt động hiệu quả thì càng tốt cho lợi nhuận của bạn. Nhiều yếu tố góp phần giúp tối đa hóa năng suất của nhân viên - không gian bán hàng, đồ đạc và sản phẩm của bạn là những ví dụ chính. Nhưng một yếu tố đôi khi bị bỏ qua (và… Continue reading 7 Ways to Maximize Retail Staff Productivity