✔️ Danh sách kiểm tra an toàn thực phẩm

Việc kết hợp danh sách kiểm tra an toàn thực phẩm vào chương trình sức khỏe và an toàn của bạn không chỉ giúp bạn tuân thủ và bảo vệ thương hiệu khỏi các khiếu nại, vụ kiện và các vấn đề đau đầu khác mà còn khuyến khích nhân viên hành động phù hợp. “Bản thân quá trình kiểm toán trở thành động lực để mọi người không chỉ tuân thủ mà còn thực sự có những hành vi đúng đắn và… Continue reading ✔️ Food Safety Checklist

✔️ Danh sách kiểm tra Drive-Thru

Sử dụng Danh sách kiểm tra lái xe qua mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình kiểm tra lái xe qua các địa điểm bán lẻ của bạn. Bạn có thể chọn bữa tối, uống cà phê, giao dịch ngân hàng và ít nhất là ở Las Vegas...tất cả đều kết hôn tại drive-thru! Khách hàng đánh giá cao sự tiện lợi và tốc độ của dịch vụ drive-thru. Dưới đây là danh sách các tiêu chí để đánh giá… Continue reading ✔️ Drive-Thru Checklist

Tại sao Nhà hàng Dịch vụ Nhanh cần Kiểm tra Bán lẻ?

Hệ thống kiểm toán bán lẻ giúp các nhà bán lẻ nhiều đơn vị đạt được sự tuân thủ ở cấp độ cửa hàng đối với các tiêu chuẩn thương hiệu, chẳng hạn như các tiêu chuẩn về hoạt động, dịch vụ và hàng hóa. Đánh giá bán lẻ có thể giúp các Nhà hàng phục vụ nhanh (QSR) như thế nào và tại sao QSR cần đánh giá bán lẻ? Dưới đây là 10 lý do tại sao ngành QSR cần kiểm toán bán lẻ. Sức khỏe và an toàn Khi chuẩn bị và phục vụ thực phẩm,… Continue reading Why do Quick Service Restaurants Need Retail Audits?