Danh sách kiểm tra cho các nhà bán lẻ được ủy quyền không dây

Sử dụng danh sách kiểm tra mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình nhà bán lẻ được ủy quyền không dây của bạn trên các địa điểm bán lẻ của bạn. Danh sách kiểm tra đảm bảo rằng các nhà bán lẻ được ủy quyền không dây mua và bán nhất quán với các tiêu chuẩn của công ty và nghĩa vụ hợp đồng của người bán lại. Kiểm tra thường xuyên giúp các nhà bán lẻ và nhà phân phối chủ động và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề lớn. Kiểm toán cũng có xu hướng cắt giảm… Continue reading Checklist for Wireless Authorized Retailers