Quan niệm sai lầm về Tiêu chuẩn thương hiệu

Hãy hoàn toàn thẳng thắn. Các bên nhận quyền và địa điểm của bạn có hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu không? Một cuộc khảo sát của Mạng triển khai tại cửa hàng đã tìm cách định lượng một khía cạnh của vấn đề này, cụ thể là hoạt động bán hàng và hỏi các chuyên gia bán lẻ cách họ đo lường hiệu suất của việc bán hàng tại cửa hàng. Hai mươi tám phần trăm những người được khảo sát trả lời rằng họ "giả định rằng... Continue reading Misconceptions about Brand Standards

Nguồn ảnh: Shutterstock

Hiệu chỉnh danh sách kiểm tra và nhóm

Trong môi trường bán lẻ và khách sạn, danh sách kiểm tra là tập hợp các tiêu chuẩn thương hiệu và các phương pháp hay nhất. Những gì có trong danh sách kiểm tra phản ánh những gì quan trọng đối với thương hiệu (các sáng kiến chiến lược, chương trình theo mùa, v.v.), những gì thương hiệu bắt buộc phải làm (luật và quy định, sức khỏe và an toàn, v.v.) và những gì thương hiệu mong muốn, hoạt động và … Continue reading Calibrating Checklists and Teams