Thu thập dữ liệu tại cửa hàng so với Kiểm tra bán lẻ

Gõ "thu thập dữ liệu di động" vào công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn và bạn sẽ tìm thấy một số lượng lớn các nhà cung cấp trong danh mục này. Thật không may, chỉ thu thập dữ liệu là không đủ. Tại sao? Thu thập dữ liệu là một phương tiện để kết thúc, không phải là một kết thúc. Tập trung vào các phương tiện khiến bạn bỏ lỡ những lợi ích của… Continue reading In-store Data Collection vs. Retail Audit