Danh sách kiểm tra việc mở lại cửa hàng IA Store tuân thủ

✔️ Danh sách kiểm tra mở lại cửa hàng dành cho nhà bán lẻ

Sau khi tạm thời đóng cửa, có rất nhiều việc phải làm để các cửa hàng của bạn hoạt động trở lại và sẵn sàng chào đón khách hàng trở lại. Sử dụng Danh sách kiểm tra mở lại cửa hàng mẫu này để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các chi tiết cần thiết. Nhân viên Xác nhận sức khoẻ của nhân viên và sự sẵn sàng trở lại làm việc. Thông báo lịch mở lại càng sớm càng tốt… Continue reading ✔️ Store Reopening Checklist for Retailers