Khởi động lại cửa hàng với Tuân thủ IA

8 bước để mở lại cửa hàng thành công

Các nhà bán lẻ trên thế giới đang chuẩn bị mở lại các cửa hàng. Cho dù bạn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đơn hàng lưu trú tại nhà của bạn đã hết hạn, đây là 8 bước cần thực hiện để mở lại cửa hàng thành công. 1. Đánh giá cửa hàng thực Đảm bảo rằng cửa hàng của bạn hoạt động tốt và an toàn để mở cửa trở lại. Nếu họ đã bị đóng cửa vì một số… Continue reading 8 Steps to Reopen Stores Successfully