Thu thập dữ liệu tại cửa hàng so với Kiểm tra bán lẻ

Gõ "thu thập dữ liệu di động" vào công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn và bạn sẽ tìm thấy một số lượng lớn các nhà cung cấp trong danh mục này. Thật không may, chỉ thu thập dữ liệu là không đủ. Tại sao? Thu thập dữ liệu là một phương tiện để kết thúc, không phải là một kết thúc. Tập trung vào các phương tiện khiến bạn bỏ lỡ những lợi ích của… Continue reading In-store Data Collection vs. Retail Audit

5 bước để triển khai chương trình thu thập dữ liệu bán lẻ

Thu thập dữ liệu bán lẻ bao gồm thu thập, lưu trữ và báo cáo dữ liệu về trạng thái và hoạt động của các cửa hàng bán lẻ tại một thời điểm nhất định và theo thời gian. Bài đăng này trình bày một số nguyên tắc và phương pháp hay nhất để thiết lập một chương trình thành công, đặc biệt là trong bối cảnh bán lẻ nhiều đơn vị. Bước 1: Xác định phạm vi của… Continue reading 5 Steps to Implementing a Retail Data Collection Program

Chọn nhà cung cấp phần mềm kiểm tra bán lẻ trong 6 bước

Đưa ra cho khách hàng các lựa chọn là một phần của văn hóa Bindy. Hãy thảo luận về cách chọn nhà cung cấp phần mềm kiểm toán bán lẻ, trong sáu bước. Bản thân là một nhà cung cấp phần mềm kiểm toán bán lẻ, thật khó để không bị thiên vị. Vì lý do này, chúng tôi cố gắng giữ trung lập trong cuộc thảo luận chung đồng thời xác định những gì Bindy… Continue reading Choose a Retail Audit Software Vendor in 6 Steps