🚀 Cách chọn phần mềm thực thi bán lẻ và khách sạn trong 6 bước

Cung cấp các lựa chọn cho khách hàng bán lẻ và khách sạn là một phần của văn hóa Bindy. Hãy thảo luận về cách bạn có thể chọn nhà cung cấp phần mềm thực thi trang web phù hợp trong sáu bước. Phương pháp luận Bản thân là một nhà cung cấp phần mềm kiểm toán bán lẻ, khó có thể không thiên vị. Vì lý do này, chúng tôi giữ thái độ trung lập trong cuộc thảo luận chung trong khi… Continue reading 🚀 How to Select Retail and Hospitality Execution Software in 6 Steps

Bạn chỉ đang thu thập dữ liệu cửa hàng?

Gõ "thu thập dữ liệu di động" vào công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn và bạn sẽ tìm thấy một số lượng lớn các nhà cung cấp trong danh mục này. Thật không may, chỉ thu thập dữ liệu là không đủ. Tại sao? Thu thập dữ liệu là một phương tiện để kết thúc, không phải là một kết thúc. Tập trung vào các phương tiện khiến bạn bỏ lỡ những lợi ích của… Continue reading Are You Just Collecting Store Data?

5 bước để triển khai chương trình thu thập dữ liệu bán lẻ

Thu thập dữ liệu bán lẻ bao gồm thu thập, lưu trữ và báo cáo dữ liệu về trạng thái và hiệu suất của các cửa hàng bán lẻ tại một thời điểm nhất định và theo thời gian. Bài đăng này trình bày một số nguyên tắc và phương pháp hay nhất để thiết lập một chương trình thành công, đặc biệt là trong bối cảnh bán lẻ nhiều đơn vị. Hãy cùng đi sâu vào. Bước 1: Xác định… Continue reading 5 Steps to Implementing a Retail Data Collection Program