Cách thu hút người mua sắm thế hệ Z tại cửa hàng

Lưu ý, các thương hiệu và nhà bán lẻ - Thế hệ Z, còn được gọi là Hậu thiên niên kỷ, đang bắt đầu mở cửa các cửa hàng. Những người mua sắm ngày mai chỉ mới bắt đầu tham gia, với sức mua ước tính là $44 tỷ theo Marketo. Họ đang hình thành một lực lượng cần được tính đến. Những thương hiệu chỉ tập trung vào… Continue reading How to Engage Gen Z Shoppers In-Store