✔️ Danh sách kiểm tra vệ sinh phòng vệ sinh thương mại

Sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo phòng vệ sinh tại khách sạn, nhà hàng hoặc cơ sở thương mại của bạn luôn sạch sẽ và đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và nhân viên. Để đảm bảo phòng vệ sinh của bạn hoạt động bình thường và tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng, hãy tham khảo Danh sách kiểm tra phòng vệ sinh. Làm sạch trước Đeo thiết bị bảo hộ, bao gồm găng tay và kính bảo hộ khi phun thuốc. Biển báo sàn ướt… Continue reading ✔️ Commercial Restroom Cleaning Checklist