Cách quản lý hoạt động cửa hàng từ xa

Trước đại dịch, các nhà quản lý cấp huyện đến thăm thực tế các cửa hàng trong huyện, cụm hoặc khu vực của họ (hay còn gọi là kiểm tra cửa hàng, đi dạo cửa hàng, kiểm tra hoặc ghé thăm) được coi là nền tảng của các phương pháp hay nhất về hoạt động của cửa hàng. Với việc hạn chế đi lại, nhiều nhà quản lý cấp huyện hiện không thể hoặc bị hạn chế về thời gian họ có thể dành trên đường… Continue reading How to Manage Store Operations Remotely