Danh sách kiểm tra KPI

Các Chỉ số Hiệu suất Chính là các phép đo hiệu suất giúp bạn biết liệu doanh nghiệp của mình có đạt được mục tiêu và hoạt động tối ưu hay không. Sử dụng danh sách kiểm tra KPI để giúp bạn đo lường, phát hiện và phản ứng với những sụt giảm về doanh số và lợi nhuận cũng như các khía cạnh chiến lược khác của doanh nghiệp của bạn. Dưới đây, một số Chỉ số Hiệu suất Chính mẫu để đưa vào KPI của bạn… Continue reading KPI Checklist

10 KPI hàng đầu mà các nhà bán lẻ SMB nên theo dõi - Và cách đo lường chúng

Khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ, không có những quyết định nhỏ. Bạn phải tìm hiểu chi tiết bán lẻ và phân tích cung cấp dữ liệu đằng sau mọi giao dịch và tương tác xảy ra trong cửa hàng của bạn. Đó là nơi các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) xuất hiện - các giá trị số cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có đạt được mục tiêu hay không. Họ … Continue reading Top 10 KPIs That SMB Retailers Should Track — And How To Measure Them