Xu hướng phân tích dữ liệu trong ngành đậu xe

Đó là một thực tế đơn giản, mọi doanh nghiệp trên thế giới đều có thể hưởng lợi từ việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng. Không nơi nào tác động của việc sử dụng dữ liệu có thể đóng vai trò lớn hơn hoặc có tác động tích cực hơn trong ngành công nghiệp bãi đậu xe. Thời gian trong, thời gian nghỉ, tỷ lệ, thời gian lưu trú, các sự kiện, điều kiện thời tiết, v.v. tất cả đều đóng vai trò… Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Danh sách kiểm tra bãi đậu xe

Ngành công nghiệp bãi đậu xe phần lớn được chia thành hai loại: bãi đậu xe trên đường và bãi đậu xe ngoài đường. Bãi đậu xe trên đường chủ yếu thuộc sở hữu của các thành phố tự quản trong khi bãi đậu xe ngoài đường thuộc sở hữu tư nhân. Cả hai loại đều cần đảm bảo các lô được sửa chữa tốt và tuân thủ các quy định cũng như mong đợi của khách hàng. Đây là danh sách kiểm tra bãi đậu xe mẫu để giúp bạn… Continue reading Parking Lot Inspection Checklist

3 Loại Kiểm toán Người điều hành Bãi đỗ xe Nên Tiến hành

Tập trung vào các tiêu chuẩn hoạt động, an toàn và trải nghiệm khách hàng không chỉ dành cho các nhà bán lẻ. Các nhà điều hành bãi đậu xe thường bỏ qua việc xem xét các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất cho đến khi có vấn đề (ví dụ như cổng bị hỏng, trượt và ngã, trộm cắp). Việc kiểm tra / đánh giá bãi đậu xe thường xuyên giúp bạn chủ động (không phản ứng) và giải quyết các vấn đề trước khi chúng phải chịu trách nhiệm. Thu từ quản lý bãi đậu xe… Continue reading 3 Types of Audits Parking Lot Operators Should Conduct

Danh sách kiểm tra phòng ngừa mất mát cho người điều hành bãi đậu xe

Phòng ngừa tổn thất là một tập hợp các chính sách và thủ tục được thiết kế để giảm thiểu hành vi trộm cắp, gian lận, phá hoại và lãng phí. Sử dụng Danh sách kiểm tra Phòng ngừa Mất xe mẫu này dành cho Người điều hành Bãi đỗ xe để tạo hoặc cập nhật chương trình ngăn ngừa tổn thất trên các bãi đỗ xe và địa điểm của bạn. Ngày Ghi chung của Địa điểm Kiểm tra LP cuối cùng có nhật ký kiểm soát chính cho… Continue reading Loss Prevention Checklist for Parking Operators

3 Chiến lược hoạt động cần xem xét khi chọn người điều hành bãi đỗ xe

Các công nghệ mới liên tục xuất hiện để xử lý tốt hơn các giao dịch đỗ xe và cung cấp tính khả dụng theo thời gian thực. Thành công thực sự của bất kỳ cơ sở đỗ xe nào vẫn phải tuân theo một số nguyên tắc hoạt động rất cơ bản. Chuyển động xe theo thời gian thực, giao dịch doanh thu và quản lý dữ liệu đều là những nguồn lực hoạt động tuyệt vời cho chủ sở hữu, nhưng nếu các phương pháp hay nhất trong ngành không được áp dụng, thì cơ sở hàng năm… Continue reading 3 Operational Strategies to Consider When Choosing a Parking Operator