Xu hướng phân tích dữ liệu trong ngành đậu xe

Đó là một thực tế đơn giản, mọi doanh nghiệp trên thế giới đều có thể hưởng lợi từ việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng. Không nơi nào tác động của việc sử dụng dữ liệu có thể đóng vai trò lớn hơn hoặc có tác động tích cực hơn trong ngành công nghiệp bãi đậu xe. Thời gian trong, thời gian nghỉ, tỷ lệ, thời gian lưu trú, các sự kiện, điều kiện thời tiết, v.v. tất cả đều đóng vai trò… Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Hợp đồng đậu xe: Tốt, xấu và thực sự xấu

Việc chọn loại quan hệ kinh doanh phù hợp với nhà điều hành bãi đậu xe thậm chí còn quan trọng hơn việc chọn nhà điều hành nào nên điều hành bãi đậu xe của bạn. Tại sao? Bởi vì các điều khoản, điều kiện và kỳ vọng của thỏa thuận kinh doanh (dưới dạng hợp đồng quản lý hoặc hợp đồng cho thuê) đã được đặt ra rõ ràng trước giữa chủ sở hữu bất động sản… Continue reading Parking Contracts: The Good, The Bad and The Really Ugly