Hướng dẫn của Nhà bán lẻ về Tuân thủ Đạo luật Người khuyết tật của Người Mỹ

Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) đã có gần 30 năm. Mặc dù hầu như không có lĩnh vực kinh doanh nào của Mỹ vẫn còn nguyên vẹn bởi luật pháp mang tính bước ngoặt, nhưng các nhà bán lẻ đặc biệt phải cẩn thận về cách họ tuân thủ nó. Phục vụ công chúng có nghĩa là làm hài lòng tất cả mọi người - bất kể giới hạn về thể chất của họ. Thậm chí … Continue reading A Retailer’s Guide to Compliance with Americans with Disabilities Act

✔️ Danh sách kiểm tra khả năng truy cập dành cho nhà bán lẻ

Ước tính có khoảng 61 triệu người Mỹ đối mặt với một số dạng khuyết tật. Điều quan trọng là đảm bảo tất cả các cửa hàng của bạn đều có thể truy cập được. Sử dụng danh sách kiểm tra khả năng tiếp cận là một nơi tuyệt vời để bắt đầu xem những nỗ lực nào đã được thực hiện và cách bạn có thể cải thiện khả năng tiếp cận trên tất cả các cửa hàng. Sử dụng Danh sách kiểm tra trợ năng mẫu này cho… Continue reading ✔️ Accessibility Checklist for Retailers

Cải thiện khả năng tiếp cận: Cách các nhà bán lẻ có thể cải thiện quyền truy cập trực tuyến và ngoại tuyến cho khách hàng

Một người bán tạp hóa đã được trích dẫn vì không giữ được làn đường thanh toán có thể tiếp cận được. Một quán cà phê bị phạt vì không duy trì không gian thông thoáng trên quầy giao dịch. Một nhà hàng, quán bar và cửa hàng đồ cổ, tất cả đều bị buộc tội từ chối cho phép động vật phục vụ bên trong. Đó chỉ là một số ít các địa điểm bán lẻ gần đây đã ổn định… Continue reading Improving Accessibility: How Retailers Can Improve Online and Offline Access for Customers