5 Kiểm tra Kho hàng Bạn Cần Tiến hành Thường xuyên

Là một nhà bán lẻ, bạn có rất nhiều thứ để quản lý. Thật dễ dàng để tập trung vào các sáng kiến hướng tới khách hàng của bạn (buôn bán, kinh nghiệm, chiến thuật bán hàng, hoạt động của cửa hàng). Điều quan trọng là phải theo dõi các hoạt động phụ trợ của bạn. Vì các kho hàng và trung tâm phân phối của bạn (theo nghĩa đen) chứa tất cả hàng hóa, bạn cần chủ động quản lý kho hàng với việc kiểm tra kho hàng thường xuyên. … Continue reading 5 Warehouse Inspections You Need to Conduct Regularly