Sảnh khách sạn và các khu vực chung

Ngành khách sạn là ngành khách sạn “trải nghiệm” tinh túy. Vì lý do này, điều cần thiết đối với một khách sạn là phải tạo ấn tượng tích cực đầu tiên trước khi khách nhận phòng. Sử dụng danh sách kiểm tra khách sạn có thể giúp đảm bảo bãi đậu xe, sảnh đợi và các khu vực chung của khách sạn đạt tiêu chuẩn. Ấn tượng đầu tiên quan trọng. Vào tháng 2 năm 2020 Travel Media Group đã phân tích… Continue reading Hotel Lobby and Common Areas Checklist