🚀 Ai được hưởng lợi từ việc truy cập trang web?

Kiểm toán bán lẻ, ghé thăm cửa hàng và đánh giá khách sạn được chứng minh là có thể bảo vệ thương hiệu, nâng cao tiêu chuẩn thương hiệu, tăng sự hài lòng của khách hàng và giảm thiểu rủi ro trong ngành bán lẻ và khách sạn đa đơn vị. Chính xác thì các cuộc kiểm toán bán lẻ được thực hiện với Bindy sẽ mang lại lợi ích cho bạn như thế nào? Dưới đây là một số lợi ích bạn có thể mong đợi từ việc thường xuyên truy cập và kiểm tra trang web của mình bằng Bindy. … Continue reading 🚀 Who Benefits from Site Visits?

🚀 Mua sắm bí ẩn và quản lý khu vực

Một số thề bởi nó. Những người khác sẽ không đến gần nó. Mua sắm bí ẩn chắc chắn có những người ủng hộ nhưng cũng có những người gièm pha. Trong bài viết này, chúng ta điểm qua những điểm khác biệt chính giữa đánh giá mua sắm bí ẩn và đánh giá do người quản lý khu vực dẫn dắt. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn. Các cuộc kiểm tra do người quản lý quận chủ trì tập trung vào quy trình Cuối cùng, một chương trình mua sắm bí ẩn và các cuộc kiểm tra do người quản lý quận chỉ đạo … Continue reading 🚀 Mystery Shopping vs. District Managers

🚀 5 lý do nên triển khai phần mềm thực thi bán lẻ

Việc hỏi nhà cung cấp phần mềm thực thi bán lẻ như Bindy xem bạn có cần loại phần mềm này hay không có thể giống như hỏi nhân viên bán giày xem bạn có thực sự cần giày hay không. Tuy nhiên, câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên. Trường hợp kinh doanh của tự động hóa phần mềm phụ thuộc vào hoạt động của bạn cũng như rủi ro, trách nhiệm pháp lý và chi phí mà việc thực thi không nhất quán hoặc không đạt tiêu chuẩn có thể có … Continue reading 🚀 5 Reasons to Deploy Retail Execution Software

Sandwich tuyệt vời. Phòng tắm Lousy.

Chúng tôi có quyết định lựa chọn một số thương hiệu QSR yêu thích của mình. Đó không phải là thực đơn. Đó không phải là dịch vụ. Đó không phải là chỗ ngồi, bãi đậu xe hay việc lái xe qua. Các nhà hàng phục vụ nhanh rõ ràng đã chi tiền, triển khai hệ thống và triển khai các quy trình trong những lĩnh vực quan trọng này và điều đó cho thấy. Nhưng khi thiên nhiên kêu gọi, hoặc… Continue reading Great Sandwich. Lousy Washrooms.

Quản lý cấp huyện hoặc Danh sách kiểm tra?

Bạn cần kiểm tra các tiêu chuẩn thương hiệu trong toàn bộ hoạt động kinh doanh bán lẻ hoặc khách sạn của mình, đối với tất cả các bên nhận quyền và địa điểm. Làm thế nào để bạn làm điều đó? Bạn có dựa vào các nhà quản lý quận, kinh nghiệm và liên lạc cá nhân của họ hay bạn triển khai danh sách kiểm tra để tất cả mọi người điền vào? Danh sách kiểm tra phần lớn bao gồm các câu trả lời có/không cho các câu hỏi tiêu chuẩn. Khi một người quản lý quận… Continue reading District Managers or Checklists?