Cần sa và bán lẻ: Sự thật thú vị và xu hướng mới nổi

Bán lẻ đang bùng nổ với động lực các công ty nhảy vào tạo ra một thị trường ngách cho mình trong thị trường cần sa mới nổi. Khi cần sa trở nên được chấp nhận rộng rãi hơn nhờ hợp pháp hóa, thị trường sẽ tiếp tục bùng nổ với các sản phẩm mới. Dưới đây là các xu hướng ảnh hưởng đến cần sa và bán lẻ. Cần sa Edibles và Bán lẻ Ảnh tín dụng: Shutterstock Mặc dù cần sa edibles… Continue reading Cannabis and Retail: Interesting Facts and Emerging Trends