5 lĩnh vực bạn cần có ngay trong phòng khám xoa bóp của mình

Điều hành một phòng khám xoa bóp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn phải cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ cao một cách nhất quán đồng thời đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho khách hàng (và nhân viên của bạn). Mọi thứ thậm chí có thể phức tạp hơn nếu bạn điều hành một chuỗi phòng khám mát-xa nhượng quyền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét… Continue reading 5 Areas You Need to Get Right in Your Massage Clinics

Nghiên cứu điển hình: Cách một Bên nhượng quyền Quốc gia giúp đỡ Bên nhận quyền trong thời gian Covid-19

Covid-19 có thể là sự phá vỡ lớn nhất đối với hệ thống bán lẻ mà nhiều người từng thấy. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đã phải đối mặt với những thời điểm khó khăn và thảm họa trước đó. Làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi mớ hỗn độn này? Như Harvard Business Review lưu ý, phản ứng tốt nhất đối với một cuộc khủng hoảng là bắt đầu từ con người. Tiếp cận, đồng cảm và thu thập thông tin về… Continue reading Case Study: How a National Franchisor is Helping Franchisees During Covid-19

Giao tiếp với Bên nhượng quyền trong thời kỳ khủng hoảng

Khi nói đến các tác động phá vỡ của COVID-19, các bên nhận quyền đặc biệt dễ bị tổn thương. Thường thì những người nhận quyền mới tham gia vào ngành hoặc mới làm chủ doanh nghiệp. Điều này khiến việc đối mặt với một cuộc khủng hoảng như COVID-19 trở nên khó khăn. Các nhượng quyền thương mại tồn tại sẽ là những người đi xa hơn để hỗ trợ các thương hiệu nhượng quyền của họ và giúp họ điều hướng điều không chắc chắn này… Continue reading Communicating with Franchisees During a Crisis