Làm thế nào để mang lại những điều tốt nhất cho nhân viên bán lẻ của bạn

Hàng tồn kho có thể là bánh mì và bơ của cửa hàng bán lẻ, nhưng đó vẫn là hoạt động kinh doanh lấy con người làm trọng tâm. Từ những người quản lý kho hàng đang kiểm tra sản phẩm đến những cộng sự hỗ trợ người mua hàng trên sàn bán hàng, các doanh nghiệp bán lẻ đều do con người điều hành. Như vậy, nhân viên của bạn càng gắn bó, thì công ty của bạn càng có nhiều khả năng phát triển. Đối với điều này… Continue reading How to Bring Out the Best in Your Retail Employees