4 cách để tự động hóa trong bán lẻ

Các nhà bán lẻ luôn tuân theo các tiêu chuẩn cao hơn bao giờ hết. Các thương hiệu thành công nhất là nhanh nhẹn, lấy khách hàng làm đầu, hướng đến văn hóa và hiệu quả. Đó là một thứ tự cao. Và nhân viên quản lý đang cảm thấy áp lực. Trên thực tế, 72% của các nhà quản lý doanh nghiệp đang bị choáng ngợp bởi công việc của họ. Tự động hóa bán lẻ trao quyền cho các thương hiệu với dữ liệu tốt hơn, tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí tổng thể. Nó … Continue reading 4 Ways to Automate in Retail