7 ví dụ về kinh doanh bán hàng vào dịp lễ để giành được nhiều người mua sắm trong quý 4

Chúng ta đang ở trong quý 4 và bạn biết điều đó có nghĩa là gì - một số ngày lễ quan trọng nhất trong năm - Halloween, Lễ tạ ơn, Hanukkah và Giáng sinh đang đến gần. Doanh số bán hàng của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia sẽ tăng từ 4% đến 6%, cao hơn tốc độ tăng trưởng trước đại dịch là 3,6%. Chắc chắn có lý do để lạc quan trong mùa lễ này,… Continue reading 7 Holiday Merchandising Examples to Win Over Q4 Shoppers