🚀 Giao tiếp trên trang web: Hướng dẫn toàn diện về Bán lẻ và Khách sạn

Việc thực hiện hoạt động bán lẻ và khách sạn hiệu quả đòi hỏi một số thành phần nhất định, giao tiếp đầu tiên, quản lý nhiệm vụ thứ hai và kiểm tra/đánh giá thứ ba. Trong bài đăng này, chúng tôi tập trung vào giao tiếp. Tại sao lại có hướng dẫn này? Truyền thông và thực hiện đúng các chương trình, tiêu chuẩn thương hiệu và quy trình vận hành vẫn là vấn đề nan giải đối với ngành bán lẻ và khách sạn. Khi một doanh nghiệp bán lẻ hoặc khách sạn mở rộng… Continue reading 🚀 Site Communication: A Comprehensive Guide for Retail and Hospitality

Giao tiếp hiệu quả - Cách giao tiếp tốt hơn với nhóm cửa hàng

Giao tiếp hiệu quả là một trong những trụ cột của một tổ chức bán lẻ được quản lý tốt. Giao tiếp cởi mở xây dựng lòng tin giữa người quản lý và nhân viên và tạo ra một môi trường cửa hàng tốt hơn. Không chỉ vậy, các thành viên trong nhóm cần phản hồi trung thực từ lãnh đạo của họ để có thể làm tốt công việc của mình và thực hiện các chương trình bán lẻ một cách đúng đắn. Do đó, cải thiện cửa hàng… Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams

Thông tin sai lệch trong bán lẻ (Và cách khắc phục)

  Thông tin sai lệch trong bán lẻ xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra trong các cửa hàng của bạn, lần nào nó cũng giống như một điều bất ngờ. HQ thật dễ dàng bỏ lỡ thông tin cần thiết từ các cửa hàng thực –– đặc biệt khi trụ sở công ty của bạn được đặt tách biệt với các địa điểm thực của bạn. Nếu bạn cảm thấy như mình đang đánh rơi quả bóng trên mặt trận giao tiếp,… Continue reading Miscommunication in Retail (And How to Fix It)

4 Chiến lược Quản lý Thay đổi Trong Bán lẻ

Không có gì tồn tại lâu dài ngoài sự thay đổi - Eraclitus Thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong môi trường bán lẻ và khách sạn có nhịp độ phát triển nhanh chóng. Nó giúp thương hiệu luôn phù hợp, hiệu quả và cạnh tranh trong mắt khách hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi có thể khó khăn. Không phải ai cũng thích nó! Thay đổi có nghĩa là bước vào cái chưa biết. Nó không nhất thiết phải là… Continue reading 4 Strategies For Change Management In Retail