Ngày tận thế bán lẻ không phải là: Brick-and-Mortar đang phát triển mạnh

"Các báo cáo về cái chết của tôi được phóng đại rất nhiều." Câu nói đó được cho là của Mark Twain, cũng có thể áp dụng cho tình trạng bán lẻ hiện tại. Từ các tiêu đề trong vài năm qua, bạn có thể cho rằng doanh số bán hàng tại các cửa hàng truyền thống đang ở mức tiêu cực và trên bờ vực tuyệt chủng (bán lẻ toàn bộ… Continue reading The Retail Apocalypse that Wasn’t: Brick-and-Mortar is Thriving