Danh sách kiểm tra Drive-Thru

Sử dụng Danh sách kiểm tra Drive-qua mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình kiểm tra Drive-thông qua các địa điểm bán lẻ của bạn. Bạn có thể đón bữa tối, uống cà phê, giao dịch ngân hàng và ít nhất là ở Las Vegas ... kết hôn ngay tại nhà! Khách hàng đánh giá cao sự tiện lợi và tốc độ phục vụ của drive-thrus. Dưới đây, danh sách các tiêu chí đánh giá… Continue reading Drive-Thru Checklist