10 cách tạo động lực cho nhân viên bán lẻ trong kỳ nghỉ

Tất cả chúng ta đều biết mức độ ảnh hưởng của giai đoạn mua sắm trong dịp lễ đối với mọi nhà bán lẻ. Và nó chỉ ngày càng lớn hơn. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia hôm nay dự báo rằng doanh số bán lẻ dịp lễ trong tháng 11 và tháng 12 sẽ tăng từ 6% đến 8% vào năm 2021 Bạn đang bận điều phối các chương trình khuyến mãi và chiến dịch, kế hoạch bán hàng trực quan, tùy chọn vận chuyển nhanh — danh sách … Continue reading 10 Ways to Motivate Retail Staff During the Holidays