Làm thế nào để cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng

Với 77% người tiêu dùng gần đây đã xác định dịch vụ khách hàng thô lỗ là khía cạnh khó chịu nhất của việc mua sắm tại các cửa hàng truyền thống và 55% khác sẵn sàng kinh doanh ở nơi khác do không có sự theo dõi từ người bán, công bằng mà nói rằng không phải tất cả khách hàng dịch vụ là như nhau trong bán lẻ. Giữ cái này… Continue reading How to Improve Customer Service Standards

4 cách để cải thiện trải nghiệm cửa hàng của bạn

Trải nghiệm khách hàng tiếp tục là một trong những xu hướng bán lẻ được nhắc đến nhiều nhất. Chuyên gia trải nghiệm khách hàng Blake Morgan, người đã đưa tin về chủ đề này từ năm 2014, đã viết trên Forbes: "Cụm từ trải nghiệm khách hàng được sử dụng nhiều hơn so với trong thế giới kinh doanh trước đây khi mọi người chỉ đơn giản ném nó xung quanh đồng nghĩa với … Continue reading 4 Ways to Improve Your Store Experience