Cách Hiệu thuốc có thể Thu hút Người cao niên tốt hơn

Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Úc đều đang trải qua sự gia tăng dân số già của họ. Tại Hoa Kỳ, 10.000 người bước sang tuổi 65 mỗi ngày và chỉ trong hơn một thập kỷ nữa, 20% dân số Hoa Kỳ sẽ trên 65 tuổi. Vào năm 2016, 15% dân số Úc đã là 65+. Dân số già có nghĩa là… Continue reading How Pharmacies can Better Engage Seniors