Những lý do hàng đầu khiến mọi người để lại đánh giá tiêu cực về nhà hàng (và cách khắc phục chúng)

Các bài đánh giá trực tuyến tạo ra sự khác biệt lớn về nơi mọi người chọn ăn uống ngày nay. 90% thực khách nghiên cứu nhà hàng trực tuyến trước khi chọn địa điểm ăn uống. 33% sẽ không ăn ở những nơi có ít hơn 4 sao. Cuối cùng, điều này có nghĩa là các đánh giá tiêu cực có tác động đáng kể đến nhà hàng. Ngoài việc giảm… Continue reading Top Reasons People Leave Negative Restaurant Reviews (and How to Fix Them)

Làm thế nào để cung cấp một trải nghiệm ăn uống nhất quán ở một số địa điểm

Trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và khách sạn, việc vận hành một đơn vị hoạt động đơn lẻ đã đủ khó, nhưng việc quản lý một số địa điểm sẽ nhân lên nhiều thách thức. Khách hàng mong đợi một chất lượng đồ ăn, dịch vụ và bầu không khí đáng tin cậy, nhất quán với mỗi lần ghé thăm mỗi và mọi địa điểm. Bạn có thể mang đến trải nghiệm ăn uống đặc biệt tại cơ sở hàng đầu của mình, nhưng đó là… Continue reading How to Offer a Consistent Dining Experience Across Several Locations

Tại sao Nhà hàng Dịch vụ Nhanh cần Kiểm tra Bán lẻ?

Hệ thống kiểm toán bán lẻ giúp các nhà bán lẻ nhiều đơn vị đạt được sự tuân thủ ở cấp độ cửa hàng đối với các tiêu chuẩn thương hiệu, chẳng hạn như các tiêu chuẩn về hoạt động, dịch vụ và hàng hóa. Đánh giá bán lẻ có thể giúp các Nhà hàng phục vụ nhanh (QSR) như thế nào và tại sao QSR cần đánh giá bán lẻ? Dưới đây là 10 lý do tại sao ngành QSR cần kiểm toán bán lẻ. Sức khỏe và an toàn Khi chuẩn bị và phục vụ thực phẩm,… Continue reading Why do Quick Service Restaurants Need Retail Audits?